Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro:
  • rozdělení pozemku dle vašich požadavků
  • vyznačení budovy nebo změny obvodu budovy (vyznačení přístavby) ke kolaudačnímu řízení
  • vyznačení rozestavěné budovy (pro hypoteční úvěry)
  • vytyčení hranice pozemku
  • vyznačení věcného břemene
  • doplnění KN o parcely zjednodušené evidence
  • pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.)
Co je geometrický plán?
Vytyčení vlastnických hranic v terénu

Geodetické práce pro pozemkové úpravy
(jednoduché, komplexní)

Geodetické práce pro řešení historické
ho a přídělového majetku měst a obcí

Odborné konzultace a poradenství