Práce ve výstavbě

  • činnost odpovědného geodeta
  • vytyčování staveb
  • zaměření skutečného provedení stavby budov a komunikací
  • zaměření skutečného provedení stavby podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyhotovení dokumentace pro správce sítí (ZČP, a.s; VAK KV, a.s.; O2 apod.)
  • zaměřování a výpočty kubatur