Stavební zaměřování

Zaměření a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov pro projekční práce, popřípadě jako jeden z podkladů pro implementaci facility management systémů
  • Půdorysné řezy
  • Příčné řezy
  • Pohledy

Veškeré prováděné práce jsou digitálně zpracovány (možno i 3D). Vše lze v případě přání klienta přizpůsobit osobnímu přání zákazníka (zhotovíme digitální podklad dle Vaší zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu jejich barev a typu čar).