Zaměřování mapových podkladů


  • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekční práce
  • zaměření inženýrských sítí
  • zaměření podélných a příčných profilů
  • zhotovení účelové mapy měst a obcí
  • zaměřování vodních toků a vodních děl (příčné řezy, podélné profily, apod.)
  • zaměření a vyhotovení základní mapy závodu
  • zaměření a vyhotovení základní mapy dálnice
  • zaměřování vnitřních stavebních částí budov pro rekonstrukce, popřípadě jako jeden z podkladů pro implementaci facility management systémů
mapa